Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Audiodeskrypcje

Audiodeskrypcje

Poniżej zamieszczamy 15 audiodeskrypcji do obiektów z wystawy „Muzeum? A po co?”. Każda z audiodeskrypcji zamieszczona jest w formie nagrania lektorskiego oraz pliku tekstowego. Nagrania dostępne są również w audioprzewodnikach, które można wypożyczyć podczas wizyty w Muzeum.

Do każdego z obiektów z audiodeskrypcją przygotowana została wypukła grafika. Teczka z kompletem grafik udostępniana jest przez opiekuna wystawy.

zdjęcie rzeźby bogini

1. Bogini Quan Âm

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie rzeźby kobiety

2. Kobieta (Królowa?)

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie obrazu

3. „Moja Matka Nandi”

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie tabakiery

4. Tabakiera

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie hełmu

5. Hełm

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie rozgwiazdy

6. Rozgwiazda

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie naczółka

7. Naczółek

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie obrazu

8. Grający na tarpie

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie obrazu z boginią

9. Bogini Gajalakṣmī [czyt. Gadźalakszmi]

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie figurki

10. Netsuke – Shouxing [czyt. Szołśing] z brzoskwinią

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie maczugi

11. Maczuga

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie rzeźby - korwaru

12. Korwar kaku

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie obrazu

13. Jesień w górach diamentowych

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie kuli na podstawce

14. Ażurowa kula

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy
zdjęcie obrazu

15. Bóg Ganeśa

Kliknij, aby pobrać plik tekstowy