Przeżycie duchowe

Przeżycie duchowe

Sztuka może być doświadczeniem duchowym.

Dominika Krzysztofika w maskach z kolei najbardziej zafascynowała ich natura i rola, jaką pełnią w rytuale. Maski ban używane w buddyjskim rytuale czam. Następuje tutaj przemiana – zwykły kawałek drewna zmienia się w przedmiot sakralny o silnych właściwościach. Osoba, która ją zakłada również za jej pomocą się zmienia. Ten akt podwójnej przemiany skłonił artystę do poszukiwań duchowych. W symboliczny sposób pokazał zmianę jako zanurzanie się – dosłowne i metaforyczne – w nowej rzeczywistości.