Poruszenie

poruszenie

W 2019 r. zaprosiliśmy młode artystki i młodych artystów – studentki i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – do udziału w projekcie PORUSZENIE. Wystawa, którą prezentujemy podsumowuje rok naszej wspólnej pracy i jest efektem wielu spotkań i długich dyskusji.

Impulsem do rozpoczęcia projektu było pytanie „jak dzisiejsi dwudziestolatkowie patrzą na obiekty z Azji i Pacyfiku?”. To pokolenie jako pierwsze już od najmłodszych lat ma nieograniczony dostęp do zasobów świata – kultury, sztuki, tradycji, literatury, religii. Dorastało ono w Polsce, która z roku na rok
stawała się coraz bardziej wielokulturowa. Wielu z nich spędzało wakacje w Azji.

W jaki sposób ci młodzi ludzie patrzą na obiekty sztuki pozaeuropejskiej? Czy postrzegają je inaczej? Co w nich widzą? Czym one dla nich są?

Studentki i studenci odwiedzali magazyny muzealne, uczestniczyli w warsztatach, rozmawiali z kuratorkami i kuratorami. Każda osoba wybrała jeden obiekt, który ją PORUSZYŁ – formą, historią, funkcją, znaczeniem; lub który chciała PORUSZYĆ – przywrócić kontekst i życie obiektom zamkniętym w gablotach i muzealnych magazynach. I stworzyła swoją pracę będącą efektem tego
doświadczenia.

Wystawa PORUSZENIE z jednej strony pokazuje nam, jak młodzi ludzie postrzegają świat, a z drugiej jest zapowiedzią stałej ekspozycji Muzeum „Podróże na wschód”, gdyż jest to ostania wystawa czasowa przed jej otwarciem.

Autorkami i autorami tekstów w katalogu są osoby z tego samego pokolenia – młode krytyczki i młodzi krytycy, studentki i studenci Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

zwiedzaj

Na wystawie pokazujemy pary — obiekt z kolekcji Muzeum i praca studencka.

Obiekty z kolekcji Muzeum opatrzone są kartami katalogowymi. Prace studenckie komentarzami odautorskimi. Teksty katalogowe napisali studentki i studenci historii sztuki.

Zachęcamy do zwiedzania z katalogiem lub spacerownikiem dedykowanym dzieciom.

katalog // spacerownik

Podążaj za strzałkami na podłodze – by przemieszczać się po wystawie kliknij w wybraną strzałkę.
Aby obejrzeć obiekt z bliska, obejrzeć pracę filmową i przeczytać więcej kliknij znak „i” przy obiekcie.
Pamiętaj, by włączyć głośniki – niektóre prace zawierają dźwięk.
Korzystaj z przycisków w dolnym pasku, by obracać widok wokół własnej osi.

odkrywaj

oprowadzania kuratorskie // komentarze autorskie // katalog // interaktywne oprowadzanie dla dzieci // spacerownik

poruszaj

mapy: wędrówki motywów w sztuce // artyści pokazują swoje PORUSZENIE

poczytaj

czym jest sztuka? // szukamy odpowiedzi

dla dzieci

domowe warsztaty // spacery // oprowadzania