Oprowadzanie kuratorskie

Oprowadzanie kuratorskie

Treść symboliczna

oprowadzanie kuratorskie

Maska — Mahakala Strażnik Dharmy
autor nieznany, maska, MAP 5145

(bez tytułu)
Dominik Krzysztofik, instalacja

Sutra Serca
twórca nieznany, odbitka ksylograficzna na papierze, MAP 13103

Sieć Indry
Zuzanna Kofta, instalacja