Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Artyści obcy

Artyści obcy

Muzyka

Spotkania — artyści opowiadają o swoim PORUSZENIU

David Martin
IndonezjaGamelan

artyści:
Dawid Martin - bonang
Shania Rizki Melinda - slentho
Marzanna Popławska - śpiew
Tomasz Matlingiewicz - gender

Gamelan to tradycyjna orkiestra jawajska z Indonezji. Samo słowo gamelan oznacza uderzanie, więc to już sugeruje nam charakter tej muzyki. Większość instrumentów to instrumenty perkusyjne, metalofony w postaci instrumentów sztabkowych bądź gongów, czy to wiszących czy też leżących, wykonanych najczęściej z brązu. Jest to metal, któremu Jawajczycy przypisują magiczne właściwości i właśnie gamelan jest dla Jawajczyków nie tylko instrumentem muzycznym, ale też medium pomiędzy światem materialnym a niematerialnym.

Każdy gamelan posiada swoją duszę, a także swoje imię, więc jest to byt upersonifikowany i darzony ogromnym szacunkiem. Z jednej strony służy on odprawianiu różnego rodzaju rytuałów w obrzędowości jawajskiej, z drugiej sam jest obiektem rytuałów. Towarzyszy Jawajczykom w najważniejszych chwilach ich życia, od narodzin aż po śmierć. Jawajskie wesele nie może się odbyć bez gamelanu, rzadko jest grany tylko dla przyjemności jego słuchania, raczej właśnie podczas różnych uroczystości. Towarzyszy też przedstawieniu teatru cieni wayang kulit, które samo w sobie też nie jest tylko rozrywką, ale swego rodzaju misterium. Towarzyszy również wielu jawajskim tańcom, które mają charakter teatralny bądź sakralny.